Basisbankrekening No ratings yet.

0
505

Een bankrekening? voor iedereen De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt daarom dat iedereen boven de 18 jaar moet kunnen beschikken over een bankrekening. Simpelweg omdat anders mensen maatschappelijk worden buitengesloten. Om dat te voorkomen heeft de NVB in overleg met het Ministerie van Financiën en het Leger des Heils afspraken gemaakt die het mogelijk maken dat iedereen kan beschikken over een zogenoemde basisbankrekening. Ook als u schulden heeft of dakloos bent.

Wanneer heeft u recht op een basisbankrekening?

  1. U heeft recht op een basisbank rekening als u om wat voor reden dan ook tot op heden niet kon beschikken over een bankrekening, en u:
  2. meerderjarig bent
  3.  een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft of een postadres bij een erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie
  4. beschikt over een geldig identiteitsbewijs.

Wanneer heeft u geen recht op de basisbankrekening?
Als u al een rekening hebt lopen bij een bank heeft u geen recht op een basisbankrekening. Is dat het geval, dan moet u de bank daarvan op de hoogte stellen. Wat moet u doen bij een geblokkeerde rekening?

Bij een geblokkeerde bankrekening kunt u toch een aanvraag voor een basisbankrekening indienen. Dit moet u dan doen bij de bank waar deze rekening loopt. Weet u niet waar de geblokkeerde rekening loopt? Dan kunt u hierover informatie inwinnen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Bij elke bank kunt u een aanvraagformulier indienen voor inzage in uw eigen BKRgegevens. De informatie wordt naar uw huis of postadres gestuurd. De inzage kost € 4,50.
Hoe ziet de basisbankrekening eruit?
De basisbankrekening is een ‘normale’ bankrekening waarop loon, pensioen of een uitkering kan worden gestort.Net als met iedere bankrekening kunt u:

  1.  geld overmaken binnen Nederland met overschrijvingsformulieren of acceptgirokaarten
  2.  bedrijven machtigen om bepaalde bedragen van uw bankrekening af te schrijven (bijvoorbeeld gas en licht)
  3. geld pinnen bij uw eigen bank, en pinnen bij betaalautomaten in winkels in Nederland
  4. met uw bankpas bij de geld automaat uw banksaldo checken
  5. chippen, als uw bankpas ook is voorzien van een Chipknip;
  6. uw eigen rekeningafschriften ontvangen.

NB: Op de nieuwe bankrekening mag u niet rood staan!

Wat betaalt u ervoor?
Een bank kan – net als bij een ‘gewone’ bankrekening – een bedrag in rekening brengen voor de basisbank rekening. In sommige gevallen kan dat zelfs meer zijn dan normaal. Het bedrag mag echter niet zo hoog zijn dat het voor sommige mensen onbetaalbaar wordt om voor een bankrekening in aanmerking te komen.Hoe kunt u de basisbankrekening aanvragen?
Het aanvragen van een basisbankrekening doet u met een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de erkende hulpverleningsorganisaties? of per e-mail op te vragen.
formulier@nvb.nl

Please rate this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here