Vraag over taken bewindvoerder WSNP No ratings yet.

0
620

Taken bewindvoerder WSNP

De bewindvoerder wordt benoemd door de rechtbank en legt verantwoording af aan de rechter-commissaris. Zijn of haar taken bestaan uit het beheren en vereffenen van de boedel tijdens uw schuldsaneringtraject.

Dit houdt het volgende in:

  • De bewindvoerder komt bij u op huisbezoek om u te informeren over de werkwijze van de Wsnp.

Wat staat u te wachten en wat zijn uw plichten.

  • Gedurende dit bezoek bekijkt de bewindvoerder tevens of u beschikt over bovenmatige boedel (auto die niet nodig is voor woon/werkverkeer, antiek, caravan, etc.) die verkocht kan worden ten gunste van uw schuldeisers.
  • Gedurende de looptijd van de Wsnp controleert hij of zij, dat u uw verplichtingen, voortvloeiend uit de wet, nakomt.
  • Uw bewindvoerder is geen hulpverlener.
  • U moet er zelf voor zorgen dat u al uw zaken op orde heeft en houdt. Als u daarbij hulp of begeleiding nodig heeft dan zal die van een gespecialiseerde hulpverlener (zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of budgetbeheerder) moeten komen.
  • Uw bewindvoerder kan u doorverwijzen naar de voor u juiste hulpverlener, maar zijn taak gaat niet verder dan dat.

bron: http://www.wsnp.rvr.org/

 

Please rate this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here