BKR zwicht voor druk: registraties toch verwijderd 5/5 (3)

0
Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt.
Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt.

Reglement aangepast na gewonnen rechtszaken door Dynamiet en Kamervragen

ZOETERMEER/TIEL – Nederlanders die geen hypotheek of lening kunnen krijgen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand op de zwarte lijst van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel staan, kunnen die negatieve registratie weer laten verwijderen.

Onder druk van tientallen verloren rechtszaken, aangespannen door Dynamiet Nederland, en diverse Kamervragen is het BKR gezwicht. Het heeft zijn reglementen zo veranderd dat het verwijderen van terechte registraties toch mogelijk is.

Juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland voert al een jaar lang een verbeten strijd tegen de schendingen van consumentenrechten door het BKR. ,,Daarom voelt dit als overwinning. We hebben altijd al gezegd dat het verwijderen van terechte negatieve registraties kan en mag en zelfs dat het wettelijk moet. Nu geeft het BKR dit zelf ook toe,” stelt directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet.nl.

Het bureau helpt jaarlijks vele mensen om van hun negatieve registratie af te komen. Daarbij doet Dynamiet.nl een beroep op het arrest van de Hoge Raad uit 2011. Dat stelt dat kredietverstrekkers altijd een belangenafweging moeten maken wanneer iemand om verwijdering van zijn registratie vraagt. Als de schuld niet opweegt tegen de gevolgen, moet die geschrapt worden, aldus de hoogste rechter.

In februari 2017 wijzigde het BKR ineens zijn reglementen, waardoor kredietverstrekkers en banken de registratie niet meer konden verwijderen. Daardoor moesten consumenten voor elk verzoek een rechtszaak aanspannen. Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt. Steeds oordeelde de rechter dat de negatieve registratie niet opwoog tegen de gevolgen. ,,We konden deze rechtszaken met onze ogen dicht doen. De rechter oordeelde steeds hetzelfde,” vertelt Thakoerdien. Hij verwacht nu dat nieuwe rechtszaken niet meer nodig zijn.

Het BKR kreeg het afgelopen jaar veel kritiek. Media als NRC en FD besteedden aandacht aan de slachtoffers van het nieuwe beleid. Bijna zeshonderd gedupeerden meldden zich aan bij de Stichting Registratieleed om een collectieve rechtszaak tegen het BKR aan te spannen. De Tweede Kamer stelde in juli en augustus vragen, waarop minister Dijsselbloem van financiën voor het einde van het jaar een oplossing eiste van het BKR. Nu die er is gekomen, is de collectieve rechtszaak niet meer nodig.

Het BKR heeft 22 januari een nieuw reglement en een nieuwe ‘Handreiking Belangenafweging’ gepubliceerd. Daarin erkent het dat terechte registraties na een belangenafweging toch verwijderd kunnen worden als die disproportioneel zijn. Daarvan is sprake naarmate de individuele omstandigheden van een consument zwaarder wegen of naarmate de gevolgen van een registratie groter zijn. Als het belang van registratie zwaarder weegt, blijft die gehandhaafd. Met de handreiking kunnen kredietverleners verzoeken van consumenten beoordelen en de registratie schrappen.

EINDE PERSBERICHT

Please rate this

Vereniging Eigen Huis: ook zorgplicht banken ná gedwongen verkoop 5/5 (1)

0

Mensen die gedwongen door financiële problemen hun huis moeten verkopen verkeren in grote onzekerheid over de woonsituatie na de verkoop. Een huurwoning in de sociale sector is door de lange wachttijden vaak niet voorhanden en in de vrije sector zijn huurwoningen vaak te duur. Hierdoor worden zij gedwongen om bij familie in te trekken, gedurende langere periode in een caravan te verblijven of gebruik maken van een noodopvang. Vereniging Eigen Huis wil dat deze situatie snel verbetert.

De bank is doorgaans de instantie die het traject van een gedwongen verkoop inzet en dat brengt bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. De vereniging pleit er voor dat bij een gedwongen verkoop een bank in samenspraak met de gemeente voorziet in vervangende woonruimte als de ex-huiseigenaar hier zelf niet toe in staat blijkt. Hiervoor zouden banken, gemeenten en corporaties een samenwerkingsverband moeten aangaan.

Vereniging Eigen Huis inventariseerde de knelpunten bij betalingsproblemen en gedwongen verkoop van de eigen woning en vraagt in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken om betere afspraken te maken over de invulling van de zorgplicht van banken. Die zorgplicht moet ook doorlopen ná een gedwongen verkoop. Door de oplopende werkloosheid, maar ook door arbeidsongeschiktheid en echtscheiding kampen naar schatting van het BKR en CBS inmiddels tienduizenden huishoudens met een betalingsachterstand op hun hypotheek en de dreiging van verkoop of veiling van hun huis.

Met de knelpuntenbrief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken wil Vereniging Eigen Huis bereiken dat de onzekerheid over iemands woonsituatie na een gedwongen verkoop wordt weggenomen. Het moet voor mensen duidelijk zijn wat je van je bank mag verwachten als je in betalingsproblemen komt. Als gevolg van de angst en onzekerheid die velen nu ervaren doen huiseigenaren er alles aan om zo lang mogelijk in het eigen huis te blijven wonen, ook al is dit een uitzichtloze situatie. Afspraken over de zorgplicht van een bank bij gedwongen verkoop kunnen worden opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Amersfoort, 5 september 2013

Please rate this

Wat te doen bij een dagvaarding van een incassobureau? (Consumentenbond) 5/5 (1)

0

Wat kun je het beste doen als je een dagvaarding krijgt van een incassobureau? Incassobureau’s mogen geen dagvaardingen sturen.

Een incassobureau mag u geen dagvaarding sturen via de gewone post of via e-mail. Dan is dat geen geldige dagvaarding. Een dagvaarding moet namelijk door een deurwaarder bij u worden bezorgd.

Let op: bij sommige incassobureaus werken ook deurwaarders. Het incassobureau kan in dat geval zijn eigen deurwaarder gebruiken om een dagvaarding af te geven.

Bronnen:

https://www.consuwijzer.nl/geld-betalen/betalen/mag-een-incassobureau-mij-een-gewone-brief-een-dagvaarding-sturen

https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/juridische-procedure/incasso-deurwaarder/incassobureau

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/incassobureaus-wat-mogen-ze-wel-wat-mogen-ze-niet/

Please rate this

Ik wens iedere lezer een fijne kerst en een goed 2018 No ratings yet.

1
Een fijne kerst en een gelukkig 2018!
Een fijne kerst en een gelukkig 2018!

Alhoewel er veel gezinnen financiële problemen hebben, is er hoop, omdat de economie er weer op vooruit gaat en dat de meeste gezinnen, meer inkomen kunnen verwachte.

Please rate this

Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie stijgt ruim 8 procent No ratings yet.

0

Vanaf 1 januari 2018 stijgt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar €265.000. Dat is ruim 8 procent meer vergeleken met dit jaar – nu is de grens nog € 245.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900.

De ruim €15.000 investeringsruimte biedt de koper de mogelijkheid voor verduurzaming van de eigen woning. En dat is ook nodig. Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, moet een groot gedeelte van de woningvoorraad verduurzaamd worden. Het nieuwe regeerakkoord spreekt de ambitie uit om uiteindelijk 200.000 woningen per dag te verduurzamen. Een tempo dat nodig is om in 30 jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen. Dat gaat niet vanzelf.

Met 1,3 miljoen bestaande klanten en jaarlijks tussen de 75.000 en 100.000 nieuwe klanten kan het WEW een impactvolle bijdrage leveren aan deze verduurzaming. “Een hypotheek met NHG is niet alleen verantwoord, maar levert ook maatschappelijk rendement en belangrijke voordelen op voor veel van de huishoudens. Door duurzame woningverbetering zullen de energielasten van huishoudens dalen, het wooncomfort toenemen en de woningwaarde stijgen.” aldus Arjen Gielen, algemeen directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Om dit te stimuleren heeft het WEW recent bijvoorbeeld de NHG Voorwaarden Normen vereenvoudigd. Hierdoor wordt het voor consumenten met NHG makkelijker om te investeren in energiebesparende voorzieningen. Vanuit haar maatschappelijke functie staat het WEW klaar om mee te denken met het nieuwe kabinet, en om de NHG mogelijkheden nog meer toe te spitsen op de nieuwe ambities die in het regeerakkoord zijn geformuleerd.

Uitdaging voor starters

Op de huidige markt worden steeds meer woningen boven de vraagprijs verkocht en ziet het WEW dat met name starters veelal tegen de maximale lening* financieren. Dat is op korte termijn onvermijdelijk, gegeven de schaarste aan woningaanbod. Maar, doordat consumenten aanvullende kosten zelf moeten financieren ziet het WEW dat zij steeds vaker kiezen voor minder verantwoorde financieringsvormen zonder NHG.** Voor sommige bevolkingsgroepen bieden leningen of schenkingen van familie of vrienden uitkomst. Anderen, die deze extra financiële middelen niet tot hun beschikking hebben moeten blijven huren, of hun toevlucht zoeken tot consumptieve kredieten om alsnog een woning te kunnen financieren. Dit brengt risico’s met zich mee.***

Arjen Gielen: “Door starters op de woningmarkt de mogelijkheid te bieden de NHG-premie mee te financieren bij de aankoop van de woning kunnen zij NHG op een laagdrempelige wijze afnemen, zonder dat daarbij de toegang tot aanvullende financiering een rol speelt. Hierdoor kunnen zij alsnog op een verantwoorde manier de aanschaf van hun woning financieren en wellicht alvast investeren in duurzame oplossingen voor hun nieuwe woning.”

* (uit cijfers van het DNB blijkt dat) Voor huishoudens onder de 35 jaar de gemiddelde LTV bij het afsluiten van de hypotheek 94 procent, in het eerste kwartaal van 2017 bedroeg. Over het gebruik van de maximale ruimte van de LTV zijn de meest recente beschikbare gegevens van 2016. Toen had ongeveer 25 procent van de huishoudens onder de 35 jaar een LTV van tussen de 101 en 102 procent, en zat daarmee op of vlak onder het maximum.

** Het percentage van de huizenkopers dat in aanmerking komt voor het afsluiten van een hypotheek met NHG en daar niet voor kiest is 30,9% voor 2017 (cijfer tot nu toe).Er is de afgelopen jaren een stijging te zien in dit percentage: van 12% in 2012, 18,7% in 2013, 22,5% in 2014, 20,6% in 2015, naar 27,3% in 2016.

***Kijk bijvoorbeeld naar Denemarken, waar een maximale LTV van 80% geldt voor met obligaties gedekte hypotheken. Huishoudens in Denemarken financieren het overige benodigde kapitaal bij. Dit kapitaal wordt weliswaar verstrekt, maar niet via gedekte hypotheekobligaties, wel bijvoorbeeld via aanvullende risicovolle kredieten van commerciële banken. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Deense huishoudschuld thans de hoogste is in Europa (OESO, 2017).

Please rate this

Laatste Berichten

Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt.

BKR zwicht voor druk: registraties toch verwijderd

Reglement aangepast na gewonnen rechtszaken door Dynamiet en Kamervragen ZOETERMEER/TIEL – Nederlanders die geen hypotheek of lening kunnen krijgen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand...
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com