Home Blog Page 15

Marges op persoonlijke leningen vervijfvoudigd No ratings yet.

0

De marges op de scherpste persoonlijke kredieten zijn het afgelopen jaar gestegen van 1 naar 5%, dat is een toename van 400%. Dit blijkt uit onderzoek van financiële vergelijkingssite Independer.nl.

Independer.nl vergeleek de gemiddeld laagste rente per maand van de afgelopen twee jaar met het 1-maands Euribortarief. Daaruit blijkt dat de marges flink zijn toegenomen (zie grafiek). Historisch gezien zijn de huidige marges gebruikelijker dan de marges van een jaar geleden. Een jaar geleden boden partijen als DSB extreem lage rentes waarop ze niets konden verdienen, maar wel klanten mee binnenhaalden. Zij konden zich deze tarieven permitteren omdat ze veel verdienden aan de verkoop van verzekeringen aan diezelfde klanten.

De verschillen tussen leenrentes blijven groot, maar veel consumenten weten dat niet. Niet alle aanbieders communiceren renteaanpassingen meteen aan hun klanten. Dit blijkt uit de stroom klachten die Independer.nl van haar bezoekers ontvangt over dit onderwerp. Rentepercentages die na het aangaan van de lening binnen enkele jaren verdubbelen zijn niet uniek. Consumenten kunnen heel wat winnen als ze bijvoorbeeld ieder jaar hun eigen leenrente vergelijken met de rente van de goedkoopste aanbieders op dat moment.

Hieronder een voorbeeld van renteverschillen van prijsvechters ten opzichte van een aantal grote banken (1):

Doorlopend krediet 10.000 euro
Santander 6,8%
Directa.nl 7,0%
Fortis Bank 8,5%
Rabobank 9,2%

Persoonlijke lening 10.000 euro
Directa.nl 6,9%
Defam Plus 7,6%
Fortis Bank 9,1%
Rabobank 10,4%

(1) Genoemde tarieven betreffen standaard-rentepercentages. Andere tarieven zijn mogelijk bij leendoelen als een auto of bij eigen woningbezit. Peildatum 28 januari 2010

Als consumenten overstappen, wordt de looptijd van de lening korter waardoor ze minder rente hoeven te betalen (bij doorlopend krediet) en wordt de maandlast direct lager (bij een persoonlijke lening).

Zie voor de bijbehorende tabellen en grafieken:
http://weblog.independer.nl/persbericht/marges-op-persoonlijke-leningen-vervijfvoudigd/

Please rate this

Aandeel afwijzingen neemt toe No ratings yet.

0

Den Haag, 25 september 2009 – Uit onderzoek van Geldshop.nl blijkt dat het aandeel kredietaanvragen dat afgewezen wordt, licht toeneemt in augustus 2009 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vraag naar persoonlijke lening neemt toe
Uit onderzoek van Geldshop.nl is gebleken dat de vraag naar een persoonlijke lening als gewenste kredietvorm is toegenomen in augustus van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar gaf men in ruim 18 procent van de aanvragen de voorkeur aan een persoonlijke lening, dit jaar was dit bijna in 42 procent van de gevallen.

Gemiddeld aangevraagd kredietbedrag blijft gelijk
Het gemiddeld aangevraagde kredietbedrag is vrijwel gelijk gebleven in augustus 2009 ten opzichte van vorig jaar, in 2008 werd gemiddeld 18.230 euro aangevraagd, dit jaar was dit 17.930 euro, een gering verschil van 1,65 procent.

Het daadwerkelijke verstrekte gemiddelde kredietbedrag is echter toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar werd in augustus een gemiddeld kredietbedrag van 20.965 euro verstrekt, tegen 21.673 euro dit jaar, een stijging van 3,73 procent.

Percentage afgewezen aanvragen neemt toe
Het aandeel van de aanvragen die afgewezen zijn is met bijna 3 procent toegenomen in augustus 2009 ten opzichte van een jaar geleden. Zo waren er helaas geen mogelijkheden in 69,99 procent van de gevallen in augustus 2008, dezelfde maand van dit jaar was dit aandeel 72,73 procent.


Over geldshop.nl
Geldshop.nl is dé online intermediair in consumptieve kredieten. Geldshop.nl heeft als missie geldzaken op een verfrissende, plezierige en hulpvaardige wijze verantwoord en transparant te maken met behoud van kwaliteit.

Geldshop.nl is de enige PORTAL in consumptief krediet waar u uitsluitend ONLINE en volledig zelf uw lening kunt regelen bij alle betrouwbare banken in Nederland. U heeft de garantie dat ALLE productcombinaties, rentes en maandtermijnen van ALLE betrouwbare banken via Geldshop.nl beschikbaar zijn.

Geldshop.nl is een echte PORTAL, u hoeft dus nergens anders heen want bij Geldshop.nl vindt u alle mogelijkheden die op dit moment in de markt zijn. U regelt dit geheel zelf, discreet, via het internet.

Doorlopend voert Geldshop.nl vanuit haar database onderzoek uit om zodoende meer inzicht te kunnen krijgen in de ontwikkelingen op de markt voor consumptieve kredieten. Hierdoor is Geldshop.nl in staat haar dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Op het blog van Geldshop.nl, http://blog.geldshop.nl zijn alle marktrapporten terug te vinden.

Voor meer informatie over de werkwijze van Geldshop.nl:

– Vraag in 3 eenvoudige stappen een vrijblijvende offerte aan

– Verantwoord lenen volgens Geldshop.nl

– De partners van Geldshop.nl

– Toegankelijke vergelijkings- en berekeningsmodules

Please rate this

Vraag naar persoonlijke lening neemt sterk toe No ratings yet.

0

Den Haag, 31 augustus 2009 – Uit onderzoek van Geldshop.nl blijkt dat de vraag naar persoonlijke leningen sterk is toegenomen. De vraag naar deze kredietvorm is zelfs verdubbeld in juli 2009, ten opzichte van de vraag een jaar geleden.

Vraag naar persoonlijke lening ruim verdubbeld
Uit onderzoek van Geldshop.nl blijkt dat de vraag naar een persoonlijke lening als gewenst leenvorm is verdubbeld in juli ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In die periode bestond bijna 18 procent van de aanvragen uit een persoonlijke lening, dit jaar is dit ruim 37 procent. Gevolg hiervan is dat de vraag naar doorlopend krediet is afgenomen, zo was de vraag naar doorlopend krediet in juni 2008 82 procent tegen 59 procent dit jaar, een verschil van ruim 22 procent.

Forse daling gemiddeld aangevraagde lening
Het gemiddeld aangevraagde kredietbedrag is met ruim 10 procent gedaald in juli 2009. In dezelfde periode vorig jaar was het gemiddeld aangevraagde bedrag 18580 euro ten opzichte van 16673 euro in juli van dit jaar.

Aanvraag met oversluiten bestaande financieringen stabiel
Het aantal aanvragen voor het oversluiten van bestaande financieringen is stabiel gebleken in juli 2009 ten opzicht van juli 2008. Het aantal aanvragen zonder oversluiten van bestaande financieringen daalde met bijna 2 procent, terwijl het aantal aanvragen waarbij het wenselijk was om bestaande financieringen over te nemen met hetzelfde percentage is gestegen.

Over geldshop.nl
Geldshop.nl is dé online intermediair in consumptieve kredieten. Geldshop.nl heeft als missie geldzaken op een verfrissende, plezierige en hulpvaardige wijze verantwoord en transparant te maken met behoud van kwaliteit.

Geldshop.nl is de enige PORTAL in consumptief krediet waar u uitsluitend ONLINE en volledig zelf uw lening kunt regelen bij alle betrouwbare banken in Nederland. U heeft de garantie dat ALLE productcombinaties, rentes en maandtermijnen van ALLE betrouwbare banken via Geldshop.nl beschikbaar zijn.

Geldshop.nl is een echte PORTAL, u hoeft dus nergens anders heen want bij Geldshop.nl vindt u alle mogelijkheden die op dit moment in de markt zijn. U regelt dit geheel zelf, discreet, via het internet.

Doorlopend voert Geldshop.nl vanuit haar database onderzoek uit om zodoende meer inzicht te kunnen krijgen in de ontwikkelingen op de markt voor consumptieve kredieten. Hierdoor is Geldshop.nl in staat haar dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Op het blog van Geldshop.nl, http://blog.geldshop.nl zijn alle marktrapporten terug te vinden.

Voor meer informatie over de werkwijze van Geldshop.nl:

– Vraag in 3 eenvoudige stappen een vrijblijvende offerte aan

– Verantwoord lenen volgens Geldshop.nl

– De partners van Geldshop.nl

– Toegankelijke vergelijkings- en berekeningsmodules

Please rate this

Beroep op wettelijke schuldsanering daalt No ratings yet.

0

Het beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 2008 gedaald tot 9200 aanvragen, tegen 15.140 aanvragen in 2007. Dat blijkt uit de vijfde monitor Wnsp, die minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Naar verwachting zal het aantal aanvragen dit jaar weer stijgen als gevolg van de kredietcrisis.

Meer hierover kunt u lezen op de website van het ministerie van Justitie.

Please rate this

Aboutaleb: 1650 euro netto per maand is geen armoede No ratings yet.

0
Aboutaleb: 1650 euro netto per maand is geen armoede
Aboutaleb: 1650 euro netto per maand is geen armoede

“In alle redelijkheid kun je niet stellen dat gezinnen met een besteedbaar inkomen van 1650 euro in de maand in armoede leven”, zo luidt de reactie van staatssecretaris Aboutaleb op onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS kan één miljoen huishoudens moeilijk rondkomen.

Van de één miljoen huishoudens uit het CBS-onderzoek hebben er 670.000 een
inkomen boven het bijstandsniveau. “Ik wil de emoties van de mensen die aan dit
onderzoek hebben meegewerkt absoluut niet terzijde schuiven, maar ik constateer
wel dat de onderzoekers hebben gevraagd naar gevoelens en dat niet is gekeken
naar de feiten. In ons land kun je als gezin rondkomen van het sociale minimum.
Ik weet ook dat dat geen vetpot is”, aldus Aboutaleb. Hij benadrukt dat uit de
Armoedemonitor 2007 blijkt dat van de 660.000 huishoudens met een laag inkomen
de helft wél kan rondkomen. Het heeft volgens Aboutaleb ook alles te maken met
hoe je je geld uitgeeft.

De staatssecretaris wijst er verder op dat het kabinet zich in deze
kabinetsperiode actief inzet om armoede tegen te gaan. Het gaat hierbij om:

  • 300 miljoen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening;
  • tegengaan van het niet-gebruik van voorzieningen;
  • zoveel mogelijk mensen aan het werk als opstap naar een hoger inkomen;
  • extra aandacht voor het voorkomen van schulden en voor schuldsanering.

Zie het dossier schulden

Please rate this

Laatste Berichten

Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt.

BKR zwicht voor druk: registraties toch verwijderd

Reglement aangepast na gewonnen rechtszaken door Dynamiet en Kamervragen ZOETERMEER/TIEL – Nederlanders die geen hypotheek of lening kunnen krijgen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand...
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com