Home Blog Page 2

Nieuwe mogelijkheden voor starters op de Nederlandse woningmarkt No ratings yet.

0

Europese pensioenfondsen investeren in innovatief erfpacht product

Starters op de Nederlandse woningmarkt hebben vanaf vandaag een nieuwe manier om hun droomhuis te kopen. De Almeerse onderneming DNGB heeft na jaren ontwikkeling de steun van een aantal Europese pensioenfondsen om Duokoop in Nederland op grote schaal te introduceren.

Zo werkt Duokoop:

Met Duokoop koopt de starter een woning samen met Stichting DNGB Fonds I (“DNGB Fonds”). De grond onder de woning wordt door DNGB Fonds gekocht en de starter pacht de grond van DNGB Fonds in een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst.  De woning op de grond wordt zelf door de starter aangekocht met een NHG gedekte hypothecaire lening van een hypotheekverstrekker.

De starter betaalt een maandelijkse vergoeding aan DNGB Fonds voor het gebruik van de grond, de zogenaamde canon. De canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Met Duokoop kunnen de netto woonlasten voor de starter significant lager zijn dan bij een traditionele aankoop van een woning (in volledig eigendom) gefinancierd met een hypothecaire lening. De potentiële vermogensopbouw in de woning is echter lager bij Duokoop doordat de grond in bezit is van DNGB Fonds.

Uniek aan Duokoop is dat de canon, los van een jaarlijkse inflatie aanpassing, nimmer kan worden herzien. Bovendien kan de starter op ieder gewenst moment, en op eenduidige wijze, de grond van DNGB Fonds kopen tegen een vaste grond quote (verhouding  grondwaarde en marktwaarde woning) vastgesteld bij aanvang van het contract.

Betrokken partijen:

DNGB, gevestigd in Almere, heeft Duokoop ontwikkeld en is uitvoerder. Stichting DNGB Fonds I, namens CS Capital Partners Real Estate Fund (“Fonds”) is het beleggingsfonds dat de grond onder de woning aankoopt en verpacht aan de starter. Dit fonds wordt beheerd door de onder Engels financiëel toezicht staande vermogensbeheerder Cabot Square Capital LLP. Het fonds is opgezet voor gereguleerde Europese pensioenfondsen en overige gekwalificeerde beleggers.  Het fonds is EUR 1 miljard groot waarvan onlangs een zogenaamde ‘first close’ heeft plaatsgevonden.

Meer informatie:

Voor verdere informatie over Duokoop verwijzen we naar www.duokoop.nl en uw financieel adviseur bij u in de buurt. Duokoop is alleen verkrijgbaar in combinatie met een NHG gedekte hypothecaire lening.

Voor persvragen kunt u zich richten tot pers@dngb.nl.

Please rate this

Stichting Registratie Leed sleept BKR voor rechter No ratings yet.

0
Stichting Registratie Leed sleept BKR voor rechter, Mensen kunnen geen huis kopen i.v.m. foutieve BKR notering. BKR legt Hoge Raad uitspraak naast zich neer.
Stichting Registratie Leed sleept BKR voor rechter, Mensen kunnen geen huis kopen i.v.m. foutieve BKR notering. BKR legt Hoge Raad uitspraak naast zich neer.

Bureau uit Tiel blijft uitspraak Hoge Raad over verwijderen registraties negeren

De nieuwe Stichting Registratie Leed bindt de strijd aan met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De stichting wil namens gedupeerden die vanwege een oude of kleine betalingsachterstand op de zwarte lijst van het BKR staan en daarom geen hypotheek kunnen krijgen, een collectieve rechtszaak aanspannen om hun negatieve registratie te laten verwijderen.

Ook zal de stichting het BKR aansprakelijk stellen voor de schade die mensen hebben geleden. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege een onredelijke of onterechte registratie hun nieuwe huis niet konden kopen of niet konden meeprofiteren van de lage hypotheekrente. Registratie Leed schaart zich daarmee in een rij van stichtingen waarmee consumenten grote bedrijven aanpakken, zoals Verliespolis, die strijdt tegen woekerpolissen, en Hypotheekleed, die gedupeerden van de failliete DSB Bank bijstond.

Op dit moment hebben ruim 700.000 Nederlanders een negatieve registratie wegens betalingsachterstanden bij het BKR. Bij sommigen gaat het slechts om een schuld van een paar honderd euro bij een kredietverstrekker, postorderbedrijf of telecomaanbieder van jaren geleden. Dat kan grote gevolgen hebben. Hoewel die mensen weer financieel gezond zijn, kunnen ze vanwege deze registratie geen nieuwe hypotheek of lening afsluiten en bijvoorbeeld geen nieuw huis kopen, zo bleek onlangs uit onderzoek van NRC. (https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/11/helaas-geen-nieuw-huis-dankzij-bkr-12490030-a1569710)

Op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 2011 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ8097) zijn kredietverstrekkers verplicht een belangenafweging te maken als iemand vraagt zijn negatieve registratie bij het BKR te laten verwijderen. Als iemand financieel gezond is en de oude schuld niet opweegt tegen de gevolgen, kan de registratie verwijderd worden. Het BKR heeft begin dit jaar echter zijn algemeen reglement aangepast, waardoor dit in de praktijk niet meer mogelijk is. Sindsdien moeten mensen een dure rechtszaak aanspannen. Volgens de stichting schendt het BKR daarmee de wet. Door een collectieve rechtszaak aan te spannen, hoeft niet elke gedupeerde zelf naar de rechter te stappen. Als de stichting de rechtszaak wint, kan ieder lid op basis van deze uitspraak een verzoek indienen om zijn registratie te laten verwijderen.

De Stichting Registratie Leed is een initiatief van juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland en bestaat uit een team van vrijwilligers, dat al jaren strijd voert tegen de praktijken van het BKR. ,,Sinds het BKR de nieuwe regels heeft ingevoerd hebben we al 46 rechtszaken moeten aanspannen. Tot nu toe hebben we alle zaken gewonnen, waarbij het vaak ging om kleine of oude betalingsachterstanden met grote gevolgen,” stelt initiatiefnemer Deepak Thakoerdien van Registratie Leed.

Bij een recente rechtszaak op 28 juli (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:5790) oordeelde de rechter bijvoorbeeld dat het BKR de registratie moest verwijderen omdat een opgelopen achterstand van 400 euro bij HM niet opwoog tegen het niet kunnen afsluiten van een hypotheek voor een nieuw huis. Ook kan het BKR volgens de rechter niet eenzijdig het reglement aanpassen, want dat leidt tot rechtsonzekerheid voor consumenten.

Thakoerdien: ,,Iedereen op de zwarte lijst plaatsen en vervolgens weigeren om naar de individuele omstandigheden te kijken, kan nooit de intentie zijn geweest voor het oprichten van het Bureau Krediet Registratie. Er moet vanuit het individuele belang van de consument gekeken worden of een registratie nog redelijk is. Wij streven geen commercieel belang na, maar een moreel belang.

Wij nemen het op voor alle gedupeerde deelnemers die buiten hun schuld om negatief geregistreerd staan en benadeeld worden door het nieuwe beleid van het BKR.”

Om de kosten van de rechtszaak te dekken vraagt de stichting 45 euro aan iedereen die zich via de website www.registratieleed.nl aanmeldt.

Na het artikel in NRC stelde de SP-fractie Kamervragen over de handelwijze van het BKR. Ook minister Dijsselbloem van financiën vindt dat deze praktijken moeten stoppen, zo bleek uit zijn antwoord op 14 september.

EINDE PERSBERICHT

Please rate this

Nederlanders betalen 400 miljoen teveel voor rood staan No ratings yet.

0

Rood staan en leningen tegen te hoge rente: Nederlanders zijn zich er niet van bewust dat ze teveel betalen. Jawel.nl, onderdeel van VDZ, concludeert dit uit de cijfers van het CBS.

Rente op leningen kan veel lager

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederlanders in juli 2017 voor bijna 9 miljard euro rood stonden. Als zij in plaats van rood staan hadden gekozen voor een krediet tegen een lagere rente, hadden zij totaal zo’n 400 miljoen kunnen besparen.

Banken houden verschil in stand

De grootbanken (ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank) houden het verschil tussen rood staan en lenen in stand, aldus Pieter van der Zee, directeur Jawel.nl. “Wat veel mensen zich niet realiseren: rood staan is ook lenen. Sommige grootbanken hebben dochterondernemingen die een lagere rente voor leningen, wat roodstand in feite ook is, aanbieden. Maar klanten die vaak of structureel rood staan bij hun bank, worden door hun dochterondernemingen niet benaderd. Dat mag ook niet volgens de Nederlandse privacyregels. Maar ondertussen is de rente voor rood staan wel twee keer zo hoog als voor een consumptief krediet.”

Bewuster kiezen

Van der Zee vergelijkt geld met de energiemarkt: “Door over te stappen bespaar je veel geld, terwijl de stroom uit je stopcontact hetzelfde blijft. Stroom is immers stroom. Zo is het met een lening ook. Net als stroom is ook geld overal hetzelfde. Geld is immers geld. Overstappen levert bijna altijd voordeel op. Wij maken ons er sterk voor dat mensen bewuster kiezen. We lenen bijna allemaal wel eens geld, betaal dan niet te veel. Het kan je tot wel duizenden euro’s per jaar schelen.”

Over Jawel.nl

Jawel.nl richt zich op het oversluiten van kredieten en is medio 2017 opgericht en onderdeel van VDZ. De oprichters van VDZ hebben vele jaren ervaring in de financiële branche en begonnen in 1999 als onafhankelijk financieel intermediair. VDZ biedt een breed scala aan financiële producten en stelt daarbij nadrukkelijk persoonlijk klantcontact en betrokken advies voorop. VDZ werkt landelijk en heeft twee vestigingen, in Hengelo en Den Bosch.

Home

Please rate this

Dijsselbloem: BKR-registratie verwijderen mag en kan No ratings yet.

0

Minister geeft bedrijf Dynamiet gelijk in strijd met Bureau Krediet Registratie

ZOETERMEER/TIEL/DEN HAAG – Het verwijderen van negatieve registraties bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) uit Tiel is wel degelijk mogelijk en toegestaan. Bijvoorbeeld als kredietverstrekkers een fout hebben gemaakt of als ze de belangen van consumenten niet goed hebben afgewogen. Dat heeft minister Dijsselbloem van financiën geantwoord op Kamervragen van het CDA.

De antwoorden van de minister zijn een steun in de rug van het gespecialiseerde bureau Dynamiet Nederland, dat hierover strijd voert tegen het BKR. Dat beweert – begin dit jaar nog in tv-programma Radar – dat het verwijderen van dit soort registraties niet mogelijk is en dat Dynamiet consumenten misleidt met valse beloftes. Begin dit jaar en in 2015 oordeelde de rechter al dat dit wel kan en dat Dynamiet daar mensen bij kan helpen.

Volgens de minister kunnen negatieve registraties van mensen met een betalingsachterstand verwijderd worden als deze onterecht blijken te zijn. Dat kan na overleg of na een uitspraak van de rechter. Als de regels voor registratie niet correct worden nageleefd, is een registratie onterecht, aldus Dijsselbloem. Consumenten hebben daar al verschillende rechtszaken over gewonnen.

Volgens de minister moet een registratie proportioneel zijn en voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). ,,Een belangenafweging dient plaats te vinden op basis van beschikbare gegevens. Als de consument nadere gegevens verschaft, kan dit tot een nieuwe en meer volledige afweging door de kredietverstrekker aanleiding geven,” aldus Dijsselbloem. Daarmee zegt hij hetzelfde als de Hoge Raad in zijn arrest van september 2011. 

Die stelt in deze ‘Santander-zaak’ dat een kredietverstrekker te allen tijde een belangenafweging moet maken als een consument om verwijdering van zijn negatieve registratie vraagt. Op basis van dit arrest heeft het BKR al veel registraties moeten verwijderen.

Volgens de minister is verwijdering of aanpassing van een negatieve registratie slechts bij uitzondering aan de orde na afweging van alle (bijzondere) omstandigheden. Op dit moment hebben 721.000 Nederlanders een negatieve registratie wegens betalingsachterstanden bij het BKR. Dynamiet helpt duizenden mensen per jaar daar van af te komen. Soms gaat het om kleine bedragen of achterstallige betalingen die door misverstanden of verhuizing zijn ontstaan. Toch kunnen mensen daardoor moeilijker een lening of hypotheek afsluiten.

Het BKR heeft sinds februari zijn reglement aangepast zodat kredietverstrekkers niet zomaar een registratie kunnen laten verwijderen. ,,Dat is in strijd met rechtelijke uitspraken. In feite is het BKR dus illegaal bezig,” stelt manager Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland. Hij heeft diverse brieven van kredietverstrekkers die een achteraf onterechte registratie wilde laten verwijderen, wat recent door het BKR is geweigerd. Het bureau heeft inmiddels veertien rechtszaken lopen tegen het BKR en daar komt er elke week eentje bij. Deze week nog droeg  de rechtbank van Lelystad de Rabobank op een terechte registratie van een cliënt van Dynamiet te laten verwijderen.

Ook minister Dijsselbloem stelt dat kredietverstrekkers registraties moeten kunnen verwijderen, waarbij consumenten geholpen kunnen worden door bureaus als Dynamiet. ,,Onder bijzondere omstandigheden kan ook een verplichting voor de kredietverstrekker bestaan om een BKR-registratie te verwijderen terwijl er geen sprake is van een ‘technische fout’. In beginsel kan een consument dat zelf aan de kredietverstrekker verzoeken, maar de consument kan daarvoor ook een derde in de hand nemen. Bedrijven die aangeven in bijzondere omstandigheden consumenten te kunnen bijstaan bij aanpassing van de BKR-registratie vertellen dus niet noodzakelijkerwijs onwaarheden,” schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Volgens Dynamiet worden veel mensen nu onnodig belemmerd in het aanvragen van een hypotheek of lening, terwijl een legitieme reden hiertoe ontbreekt. Thakoerdien: ,,Het doel van het BKR, namelijk het beschermen van mensen tegen zichzelf en het beschermen van de financiële sector tegen betalingsachterstanden, wordt daarmee voorbij geschoten. Ook wordt geen rekening gehouden met de individuele omstandigheden en wordt elke consument over één kam geschoren. Iemand met twee keer een tientje achterstand krijgt dezelfde codering en dezelfde financiële beperkingen als iemand met een achterstand van 12 maanden en 2000 euro. Iemand die na tien jaar braaf betalen twee keer een achterstand heeft gehad krijgt dezelfde codering als iemand die van begin af aan structureel betalingsachterstanden heeft gehad.”

Please rate this

VEH: Behoud fiscale restschuldregeling No ratings yet.

0

Vereniging Eigen Huis: Behoud fiscale restschuldregeling

Amersfoort, 1 juni 2017 – Vereniging Eigen Huis vraagt minister Dijsselbloem de fiscale restschuldregeling te behouden na 1 januari 2018. Deze regeling is in 2012 ingevoerd om mensen die hun huis met verlies verkopen een steuntje in de rug te geven. Als de huiseigenaar voor deze restschuld een aparte lening afsluit, is de rente daarvan aftrekbaar.

340.000 woningen nog steeds onder water

Ondanks gunstige berichten over stijgende woningprijzen staan nog steeds 340.000 woningen financieel onder water. De hypotheek is in dat geval hoger dan de waarde van de woning. Bij verkoop van het huis houdt de eigenaar een restschuld over. Dit belemmert mensen om te gaan verhuizen. Vooral buiten de Randstad is dit nog het geval, omdat de woningmarkt daar sterk achterblijft bij het prijsherstel in de Randstad.

Fiscale regeling houdt restschuld betaalbaar

Volgens Calcasa levert meer dan de helft van de woningen die tussen 2006 en 2009 zijn gekocht, en die begin dit jaar weer werden verkocht, nog steeds een verlies op van vaak tienduizenden euro’s. Voor deze restschuld kan de voormalig eigenaar vaak een extra lening afsluiten bij zijn bank. De rente daarvan is 15 jaar lang aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Dit is geregeld in de fiscale restschuldregeling uit 2012, maar deze regeling loopt dit jaar af. Als de fiscale restschuldregeling  vervalt, is de rente over nieuwe restschuldfinancieringen niet aftrekbaar. Daardoor stijgen de netto maandlasten.

Behoud fiscale restschuldregeling

Door de fiscale restschuldregeling voort te zetten, wordt voorkomen dat mensen die nog steeds financieel onder water staan vast blijven zitten in hun huis. Dit was een belangrijke reden om deze regeling in 2012 in het leven te roepen. Zij kunnen daarmee rekenen op renteaftrek als ze bij hun bank een restschuldfinanciering afsluiten om te kunnen verhuizen.

Please rate this

Laatste Berichten

Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt.

BKR zwicht voor druk: registraties toch verwijderd

Reglement aangepast na gewonnen rechtszaken door Dynamiet en Kamervragen ZOETERMEER/TIEL – Nederlanders die geen hypotheek of lening kunnen krijgen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand...
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com