BKR Score No ratings yet.

0
527

BKR Score geeft aan of er een hoog of laag risico wordt verwacht als de deelnemer u een krediet verstrekt. Het geeft niet aan of u het krediet krijgt. Dit beslist de deelnemer. Hij kijkt hiervoor niet alleen naar de BKR-informatie, maar ook naar informatie die BKR niet heeft. Bijvoorbeeld naar uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie.
In aanvulling op de informatie uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)  kan een deelnemer uw BKR Score opvragen. Met BKR Score heeft de deelnemer extra informatie om een zorgvuldige en verantwoorde beslissing over uw kredietaanvraag te nemen. Zo helpt BKR Score voorkomen dat u financieel te veel hooi op uw vork neemt. Ook helpt het de financiële risico’s voor deelnemers te beperken.
Hoe werkt BKR Score? Bij BKR Score worden de gegevens over uw leen- en aflosgedrag en uw leeftijd vergeleken met dezelfde gegevens van alle personen in CKI. Dit gebeurt op basis van een statistisch erkend rekenmodel. Uw BKR Score wordt uitsluitend berekend als de deelnemer hier om vraagt. Deze berekening vindt alleen plaats als

  1. uw gegevens in CKI voorkomen en
  2. u geen lopend betalingsprobleem bij uw overeenkomst(en) hebt staan.

De berekening wordt elke keer opnieuw gemaakt wanneer de deelnemer uw BKR Score aanvraagt. Hierdoor wordt uw BKR Score voortdurend aangepast aan uw meest recente situatie.

Kan ik mijn BKR Score opvragen? U kunt opvragen welke BKR Scores aan deelnemers zijn verstrekt. U vraagt de informatie op door een brief te sturen naar de afdeling Inlichtingen & Inzage. Bij de brief voegt u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. De kosten voor het opvragen zijn €4,95.

Please rate this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here