Home Blog Page 11

AFM legt last onder dwangsom op aan flitskredietaanbieder Friendly Finance B.V. (betaaldag.nl) No ratings yet.

1

09-05-2012

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 april 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan Friendly Finance B.V. De last is opgelegd omdat Friendly Finance B.V, via haar website www.betaaldag.nl, krediet aanbiedt en heeft aangeboden in Nederland zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning.

Friendly Finance B. V. dient het aanbieden van krediet in Nederland te staken tot het moment dat aan de toepasselijke regelgeving is voldaan. De AFM heeft Friendly Finance B. V. eerder gewezen op het feit dat zij geen krediet mag aanbieden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning.

Naar aanleiding van de last onder dwangsom heeft Friendly Finance B.V. haar werkwijze aangepast. Friendly Finance B.V. int nu zelf de verkochte vordering op loon of uitkering bij de werkgever of uitkeringsinstantie van de consument. In de oude werkwijze ontving de consument het verkochte bedrag van de werkgever of uitkeringsinstantie en moest dat binnen één werkdag doorbetalen aan Friendly Finance B.V.

Volgens de AFM biedt Friendly Finance B.V. hiermee echter nog steeds krediet aan consumenten aan. Daarom is de onderneming nu verplicht een dwangsom te betalen. Voor elke dag dat Friendly Finance B.V. niet voldoet aan de last onder dwangsom, moet zij een dwangsom van €4.000 betalen met een maximum van €80.000.

Wat is een last onder dwangsom?

 Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen.

bron afm.nl

Please rate this

Onterechte verrekeningen ongedaan gemaakt No ratings yet.

0

07 mei 2012 – De Nationale ombudsman ontving in 2011 veel klachten van mensen die toeslagen aan de Belastingdienst moesten terugbetalen, maar dit officieel financieel niet aankonden. Ondanks dat deze mensen dan gevrijwaard zijn van terugbetaling voor een bepaalde periode, inde de Belastingdienst de verschuldigde toeslagen toch. Na vragen van de ombudsman hierover heeft de Belastingdienst laten weten dit probleem op te lossen voor het einde van het jaar.

 

Betalingscapaciteit

Soms komt het voor dat iemand zijn toeslagen moet terugbetalen, maar dit financieel niet aan kan. De Belastingdienst/Toeslagen berekent dan de betalingscapaciteit van deze burger uit. Als blijkt dat er inderdaad geen betalingscapaciteit is om de schuld af te lossen, dan wordt de schuld ‘oninbaar geleden’. Dit houdt in dat de Belastingdienst de schulden niet verrekent met maandelijks te ontvangen toeslagen of uitbetalingen van de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Eenmalige uitbetalingen, zoals belastingteruggaven, worden wel met de schuld verrekend. Dit beleid houdt de Belastingdienst dan voor drie jaar aan. Als de financiële situatie van de burger in kwestie niet verbetert, dan wordt er niet meer met de schuld verrekend.

Verrekenen met de maandelijkse toeslagen bij mensen die geen betalingscapaciteit hebben, staat haaks op de Leidraad Invordering en op de toezegging van 26 juni 2008 van de Staatssecretaris van Financiën. Ook komen deze mensen logischerwijs meteen in de financiële problemen als deze verrekeningen toch plaatsvinden. De Nationale ombudsman en ook de Sociaal Raadslieden ontvingen veel klachten van deze groep. Dit was aanleiding voor de ombudsman om hier onderzoek naar te doen.

Oplossing

De Nationale ombudsman heeft het Ministerie van Financiën laten weten dat er niet verrekend mag worden nadat er oninbaar is geleden. Het Ministerie liet weten dit standpunt van de ombudsman te delen. Daarop is het probleem in kaart gebracht en bij de Belastingdienst/Toeslagen is intern aandacht gevraagd voor een oplossing hiervoor. De verwachting is momenteel dat dit probleem eind 2012 opgelost is. Het probleem speelt altijd rond de jaarwisseling, dus als het goed is zullen hier geen klachten meer over komen.

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2012/onterechte-verrekeningen-ongedaan-gemaakt

Please rate this

Schulden Aflossen III No ratings yet.

2

Hoera, u heeft besloten om u schulden te gaan aflossen. U heeft u zelf de vraag gesteld hoe zijn deze schulden ontstaan. U gaat met frisse moed beginnen aan het aflossen. Hoe zou nu de volgende vraag moeten zijn. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zult u eerst de beschikking moeten hebben over een financieel overzicht.

Dit is de tweede stap om te komen tot een plan om de schulden af te lossen. M.a.w. zorg voor overzicht van jouw financiën. Hoe zie: Financieel overzicht

Zie ook:

  1. https://schuldenloket.nl/tips-aflossen-schulden/
  2. https://schuldenloket.nl/2012/05/01/nibud-budget-sjabloon/
  3. https://schuldenloket.nl/2012/03/07/creeren-van-financieel-overzicht/

 

 

Please rate this

Roodstand vervolg No ratings yet.

0
Roodstand is een problematische schuld!
Roodstand is een problematische schuld!

Nederlanders blijken steeds meer rood te staan. Dit is een gevolg van dat banken hebben toegelaten het kredietlimiet van klanten steeds verder te laten oplopen. Iedereen heeft een limiet op zijn betaalrekening. Sommige mensen hebben een limiet van 1000 euro roodstand.

Dit is handig, want je kunt hiermee een aantal financiele klappen opvangen, zoals een onverwachte uitgave.

Gevaarlijk is dit echter wel, als dit structureel gaat worden. I.p.v. postief te staan op de betaalrekening , staan mensen gewoon rood, omdat het geld al is uitgeven een aantal maanden daarvoor. Het is inmiddels een lening geworden, waarover “dure” rente moet worden betaald.

Wij kunnen hierop maar een tip geven, werk je roodstand weg! Want roodstand is lenen, tegen 14% rente! Deze 14% rente heb je de volgende maand minder te besteden.

 

Please rate this

Schulden aflossen II No ratings yet.

2

Voordat je schulden gaat aflossen, moet jezelf de volgende vraag gaan stellen:

Hoe zijn de schulden ontstaan? Het antwoord uit deze vraag geeft je ook gelijk de oplossingsrichting hoe je schulden moet gaan aanpakken en gaan aflossen.

Voorbeelden:

  1. Als de schulden zijn ontstaan door jou levenswijze, zoals bijvoorbeeld veel stappen en inpulsaankopen. Zul hieraan je levenswijze moeten gaan doen, zoals minder gaan stappen en geen inpuls uitgaven meer doen.
  2. Als de schulden zijn ontstaan door hoge vastelasten zoals energie, zul aan enerige besparing moeten gaan doen. Dit kan je honderden euro’s schelen per jaar. Dit geld kan je gebruiken om te gaan aflossen
  3. Als je constant rood staat, zul de roodstand moeten gaan verminderen door beter met je geld om te gaan.

Kortom stel jezelf de vraag, hoe ben ik aan die schulden gekomen? Daarna kun je deze schulden gaan aanpakken. Als jezelf deze vraag niet stelt, wordt de kans op succes kleiner. Tevens zul je wat moeten gaan doen aan je levensstijl.

 

Please rate this

Laatset Nieuws

Senior Adult Holding Credit Card Concept

Het doorlopend krediet

Wanneer je wel wat ruimte kunt gebruiken in je huidige, financiële omstandigheden, dan is een doorlopend krediet een ideale manier om flexibel om te...
video

BKR