Home Blog Page 15

Aflossings capaciteit No ratings yet.

1

Aflossingscapaciteit is het bedrag dat beschikbaar is voor schuldaflossing. Randvoorwaarden om de aflossingscapaciteit te berekenen.

1.Je hebt een Financieel Overzicht

2.Het is bekend wat de inkomsten? en lasten zijn per jaar.

3.Je hebt je inkomsten en lasten verwerkt in een budget bijvoorbeeld het NIBUD Budgetsjabloon zie http://www.schulden-vrij.info/index.php?action=downloads;cat=1

Door middel van het NIBUD Budgetsjabloon zie je per maand wat er overblijft om te kunnen aflossen. Over een periode van 12 maanden kun je per maand een bedrag budgeteren om af te lossen.

Please rate this

Beantwoording Kamervragen over schuldhulpverlening No ratings yet.

0Beantwoording Kamervragen over schuldhulpverlening


PDF document | 4 pagina’s | 87 KB

Kamerstuk: Kamervragen | 27-04-2012 | SZW

Staatssecretaris De Krom (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) over “de efficiëntie van de Nederlandse schuldhulpverlening”.

Please rate this

Verspillingen III No ratings yet.

0

Wij verspillen ook op andere manier ons geld, door het doen van verkeerde aankopen. Een voorbeeld is dat wij bij het tanken, zaken kopen die we niet nodig hebben zoals snoepgoed. Daarnaast laten wij ons vaak verleiden tot het aankoop van aanbiedingen die wij helemaal niet nodig hebben. Voorbeeld we gaan naar een winkel voor een tijdschrift en we komen met andere zaken terug.

Please rate this

BKR Score No ratings yet.

0

BKR Score geeft aan of er een hoog of laag risico wordt verwacht als de deelnemer u een krediet verstrekt. Het geeft niet aan of u het krediet krijgt. Dit beslist de deelnemer. Hij kijkt hiervoor niet alleen naar de BKR-informatie, maar ook naar informatie die BKR niet heeft. Bijvoorbeeld naar uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie.
In aanvulling op de informatie uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)  kan een deelnemer uw BKR Score opvragen. Met BKR Score heeft de deelnemer extra informatie om een zorgvuldige en verantwoorde beslissing over uw kredietaanvraag te nemen. Zo helpt BKR Score voorkomen dat u financieel te veel hooi op uw vork neemt. Ook helpt het de financiële risico’s voor deelnemers te beperken.
Hoe werkt BKR Score? Bij BKR Score worden de gegevens over uw leen- en aflosgedrag en uw leeftijd vergeleken met dezelfde gegevens van alle personen in CKI. Dit gebeurt op basis van een statistisch erkend rekenmodel. Uw BKR Score wordt uitsluitend berekend als de deelnemer hier om vraagt. Deze berekening vindt alleen plaats als

  1. uw gegevens in CKI voorkomen en
  2. u geen lopend betalingsprobleem bij uw overeenkomst(en) hebt staan.

De berekening wordt elke keer opnieuw gemaakt wanneer de deelnemer uw BKR Score aanvraagt. Hierdoor wordt uw BKR Score voortdurend aangepast aan uw meest recente situatie.

Kan ik mijn BKR Score opvragen? U kunt opvragen welke BKR Scores aan deelnemers zijn verstrekt. U vraagt de informatie op door een brief te sturen naar de afdeling Inlichtingen & Inzage. Bij de brief voegt u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. De kosten voor het opvragen zijn €4,95.

Please rate this

Verspillingen II No ratings yet.

0

Definitie

  • Voedselverspilling is in de beleidscontext méér dan hetgeen we weggooien, namelijk óók wat we er vervolgens mee doen èn de oorzaken waarom voedsel kwaliteit heeft verloren en daardoor, later, in rest-/afvalstromen terecht komt.
  • In de statistieken wordt verspilling uitgelegd als vermijdbare verliezen of eetbaar voedsel dat we weggooien.

Hoeveel voedsel verspilt de consument?

  • De Nederlandse consument gooit voor minstens € 2,4 miljard aan eetbaar voedsel per jaar weg.
  • Dat is ongeveer €400 per huishouden.
  • Gemiddeld verpilt één persoon ruim 50 kg (43-60 kg) voedsel per jaar. Per huishouden is dat ongeveer 120 kg per jaar.
  • We kopen zo’n 20% van ons eten voor de afvalbak, ruim de helft ervan is verspilling (en dus vermijdbaar).

Please rate this

Laatset Nieuws

Senior Adult Holding Credit Card Concept

Het doorlopend krediet

Wanneer je wel wat ruimte kunt gebruiken in je huidige, financiële omstandigheden, dan is een doorlopend krediet een ideale manier om flexibel om te...
video

BKR