Home Blog Page 16

Wat kan ik doen als ik niets of niet genoeg van mijn schuld kan aflossen? No ratings yet.

0

Als u niets kunt aflossen of als uw schuldeisers meer terug willen krijgen dan u aanbiedt, is een zogeheten minnelijk akkoord of minnelijke schuldregeling onmogelijk. Een minnelijk akkoord houdt in dat u een voorstel doet aan uw schuldeisers, en zij daarmee akkoord gaan. Hierbij is geen tussenkomst van een rechter nodig. Wanneer dit niet gelukt is, kunt u een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). U kunt bij dit traject hulp krijgen van een schuldhulpverlener.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Als u een beroep wilt doen op de Wsnp moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. De schuldhulpverlener kan u hierbij helpen. Hij heeft bijvoorbeeld standaardteksten voor een verzoekschrift en weet bij welke rechtbank u moet zijn. Ook kan hij u vertellen welke  stukken u moet meesturen met het verzoekschrift. Een van die stukken is de zogenaamde schuldsaneringsverklaring. Daarin geeft de gemeente aan waarom een minnelijk akkoord niet tot stand is gekomen.

Beoordeling verzoek toelating tot Wsnp

De rechtbank onderzoekt zelf of een minnelijk akkoord echt onmogelijk is en gaat na hoe uw schulden zijn ontstaan. Onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden (bijvoorbeeld bekeuringen) of fraude kunnen redenen zijn om uw verzoek tot toelating tot de Wsnp af te wijzen. Dat geldt ook voor eerdere faillissementen of schuldsaneringen. Ook mag u de afgelopen 10 jaar niet eerder een Wsnp-traject hebben doorlopen.

Verplichtingen bij schuldsanering nakomen

De rechtbank beoordeelt of u de verplichtingen kunt nakomen die uit de toekomstige schuldsanering voortvloeien. Daarvoor moet u alle benodigde informatie overhandigen aan de rechtbank. Tegelijkertijd moet u uw best doen om zo veel mogelijk geld voor aflossing te krijgen en mag u niet opzettelijk nog nieuwe schulden maken.

Saneringsplan bij schulden

Wordt u toegelaten tot de Wsnp, dan stelt de rechtbank een saneringsplan op. Hierin staan de exacte duur en het aflossingsbedrag. Meestal gaat het om een periode van 3 jaar, maar de rechter kan een andere periode vaststellen (maximaal 5 jaar en minimaal 1 jaar bij ziekte of hoge leeftijd). Alle schuldeisers zijn verplicht om aan het saneringsplan mee te werken.

Bewindvoerder bij traject Wsnp

De rechtbank benoemt een bewindvoerder die controleert of alles volgens afspraak verloopt. U bent verplicht de bewindvoerder alle informatie te geven die belangrijk is voor de afhandeling van de wettelijke schuldsanering. Tijdens de regeling betaalt u meestal zelf uw rekeningen en vaste lasten, maar soms doet de bewindvoerder dat. U krijgt dan een vast bedrag voor levensonderhoud.

Toezicht op bewindvoerder

De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. Als u een klacht heeft over de manier waarop de bewindvoerder zijn werk doet, kunt u de rechter-commissaris daarover aanspreken. Hij is binnen de rechtbank de rechter die uw zaak behandelt.

Afwijzing verzoek toelating tot Wsnp

Als de rechtbank het verzoek afwijst, kunt u bij het gerechtshof beroep aantekenen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Het externe link: Juridisch Loket kan u daarmee verder helpen.

Please rate this

NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren No ratings yet.

0

Als de  brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal  bankieren lopen wij voorop waar het gaat om maatschappelijk verantwoorde  financiële dienstverlening.

De NVVK bundelt de  krachten van haar ruim 90 leden waardoor zij in staat zijn  kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan te bieden gericht op het  voorkomen of oplossen van schulden. Dit kan door middel van het  aanbieden van sociale kredietverlening of schuldhulpverlening. De  schuldhulpverlener acteert als intermediair tussen schuldenaren en  schuldeisers. Tot onze leden behoren zowel gemeentelijke kredietbanken  en gemeenten als private organisaties.

http://www.nvvk.eu/

Please rate this

Verspillingen I No ratings yet.

0

Nuon: ‘Huishoudens verspillen 30% energie’

Uit onderzoek van Nuon blijkt dat Nederlandse huishoudens jaarlijks ongemerkt zo’n 14% aan elektriciteit en 43% aan gas verspillen. Omgerekend verspillen we gemiddeld 585 euro per huishouden. De gemiddelde energierekening kan met 30% omlaag. Van de verspilde energie kunnen 300 miljoen spaarlampen een jaar permanent branden. Hiermee kan een oppervlakte zo groot als de Sahara worden verlicht. Nuon verwacht dat Nederlanders, mede door de stijging van de energieprijzen, meer behoefte zullen hebben aan slim omgaan met energie en verspilling willen tegengaan.

Please rate this

Veel gestelde vragen No ratings yet.

0

Tijdens de eerste 13 maanden van de Wsnp bestaat er een postblokkade. Dit houdt in dat al uw post eerst naar uw bewindvoerder gestuurd wordt, die deze vervolgens naar u doorstuurt of u in de gelegenheid stelt de post op te halen. Indien de bewindvoerder de post doorstuurt, gebeurt dit door middel van een grote envelop met hierop een sticker met de mededeling “Van bewindvoerder aan schuldenaar”. Deze sticker is noodzakelijk, omdat de automatische verwerking van TNT anders de post weer naar de bewindvoerder stuurt.
De postblokkade is voor de bewindvoerder bedoeld als controlemiddel. Hieruit kan hij/zij opmaken of u zich aan uw verplichtingen houdt. Na 13 maanden wordt de postblokkade in principe opgeheven. Wanneer er twijfel bestaat of u wel aan uw verplichtingen voldoet, kan de bewindvoerder de rechtbank vragen de postblokkade door te laten lopen tot aan het einde van de Wsnp.
De postblokkade wordt uitgevoerd door TNT. Als er meerdere mensen op een adres wonen, maar zij niet allemaal in de Wsnp zitten, mag alleen de post van degene die in de Wsnp zit, doorgezonden worden naar de bewindvoerder. Gebeurt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van TNT.

bron http://www.wsnp.rvr.org

Please rate this

Creëren van Financieel Overzicht No ratings yet.

1

Wat heel belangrijk is voor het wegwerken van de schulden is dat je alles overzichtelijk hebt. Hiermee bedoel ik dat precies weet wat je inkomsten zijn, wat je schulden zijn en wat je betalen moet.

Veel schuldigen hebben dit niet overzichtelijk. Om tot een schuldenvrij leven te komen zul je eerst orde moeten brengen in je Financiële leven. Je zult echt alles overzichtelijk moeten hebben om het e.a. te kunnen aanpakken.

Als je dit nalaat zul je geen succes hebben om schuldenvrij te komen.
Wat je moet doen, is een aantal mappen, tapbladen (en perforator) aanschaffen bij bijvoorbeeld de Action. (Dit is goedkoop) Wat ook heel handig is dat je een aantal postbakken koopt ter grote van een A4 formaat.

Stappen:

Open alle enveloppen en gooi de enveloppen weg. Maak stapeltjes van Hypotheek, Huur, Giro, Bank, Creditcard, Verzekeringen, Lening, Auto, Wehkamp enz.

Maak mappen aan van Hypotheek of huur, Creditcard, verzekeringen
Als je getrouwd, samenwoont zul je dit samen moeten gaan oppakken.

Voordat je budgetten kan opstellen, moet je een duidelijk inzicht moeten krijgen op je inkomsten en je uitgaven.  Daarna kan je budgetten opstellen per categorie en periode. Later kun indien nodig de budgetten aanpassen.

Please rate this

Laatset Nieuws

Senior Adult Holding Credit Card Concept

Het doorlopend krediet

Wanneer je wel wat ruimte kunt gebruiken in je huidige, financiële omstandigheden, dan is een doorlopend krediet een ideale manier om flexibel om te...
video

BKR