Home Blog Page 2

Niet op tijd betaald 5/5 (3)

0
Ongeveer 7% van de consumenten heeft moeite om op tijd te betalen. Het niet op tijd kunnen betalen heeft gevolgen.

Ongeveer 7% van de consumenten heeft moeite om op tijd te betalen. Het niet op tijd kunnen betalen heeft gevolgen. Via een serie veelgestelde vragen kan de bezoeker van alles te weten komen over het incassoproces, dat is gewijzigd door de komst van de nieuwe Wet op de Incassokosten (WIK) op 1 juli 2012 . Daarnaast staat op de website allerlei andere informatie over schulden, betalingen. Diverse relevante links voeren de bezoeker naar de juiste plaats op het Internet waar specifieke hulp wordt geboden.
Als u niet op tijd betaald kan u te maken krijgen met een incassobureau en uiteindelijk de deurwaarder.

Een incassobureau is een onderneming die zich bezig houdt met het innen van openstaande vorderingen in opdracht van, met name, andere ondernemingen. Anno 2008 waren er alleen al in Nederland meer dan 600 incassobureaus actief. Van deze 600 incassobureaus is maar 5% aangesloten bij de branche vereniging NVI. Je kan dus stellen dat de NVI geen afspiegeling is van alle incassobureaus in Nederland. Voor de incassobranche zou het goed zijn als er een veplichte branche vereniging was, met een aantal bevoegdheden.

Te laat met betalen

U bent te laat met betalen, u krijgt van de schuldeiser nog een kans om te betalen d.m.v. de 14 dagen brief. Nadat u deze brief heeft ontvangen heeft u 14 dagen de tijd om alsnog te betalen. Als u dit niet doet mag de schuldeiser u een bepaald bedrag in rekening brengen voor het niet of te laat betalen van een rekening. De schuldeiser kan de vordering overdragen aan een incassobureau.

Wat kunt u doen?

Door middel van de volgende vragen kunt u zien, wat uw mogelijkheden zijn.

1. Wat voor schuld is het?

 • Consumentenkoop
 • Contractuele vorderingen

2. Hoe oud is de schuld? (I.v.m. verjaring, zie art. 3:306 Burgerlijk Wetboek)

Een vordering verjaart na 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekend dat na 20 jaren de plicht tot betalen vervalt

Is de schuld ouder dan 2 jaar en het gaat om een Consumentenkoop is deze vervallen

Een Verjaring voor contractuele vorderingen, een schuld die voortvloeit uit een overeenkomst, zoals een abonnement of een huurovereenkomst is 5 jaar.

Om een vordering te laten bestaan zal de schuldeiser aanmaningen sturen. Doet hij dit niet verjaard de schuld.

Als je reageert op een verjaarde schuld en erkent dat je schuldig bent, komt de verjaring vervallen.

3. Ingebrekestelling door schuldeiser

De schuldeiser doet schriftelijk mededeling dat de vordering uit handen gegeven is aan incassobureau. Na de incassobrief volgt de ingebrekestelling door de schuldeiser. Het contract tussen de schuldeiser en het incassobureau kan een akte zijn, maar dit kan ook mondeling. Er is hier geen wettelijke vereiste voor.

Heeft de schuldeiser geen mededeling gedaan dan heeft u het recht om aan het incassobureau schriftelijk bewijs te vragen dat zij gemachtigd zijn door de schuldeiser.
Voorbeeld vraag voor machtiging van incassobureau. Stuur deze brief aangetekend op.
Weigert het incassobureau dit bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid te geven dan hoef je niks te doen. U kunt er dan vanuit gaan dat ze geen bevoegdheid hebben.
Sturen ze de gevraagde informatie, controleer dan of het incassobureau op de hoogte is van alle feiten en/of de schuld die zij opgeven overeenkomt met die opgave van de schuldeiser.

4. U bent niet eens met de eis van de schuldeiser

Ben u het niet eens met de vermeende schuld, vraag voor bewijs in de vorm van een rekening of een factuur.

5. Incassokosten

De incassobedrijven, ongeacht of zijn aangesloten van de NVI brengen vaak onterechte kosten in rekening. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de registratiekosten of de legeskosten of administratiekosten. Controleer of de kosten die in rekening zijn gebracht overeenkomen met de incassokosten.

zie Wet Incasso Kosten (WIK)

6. Informatie en incassokosten kloppen

Is de informatie juist en zijn de juiste kosten in rekening gebracht, dan is er een schuld ontstaan die betaald moet gaan worden.

7. Betalingsvoorstel

Bereken wat u kan missen per maand en doe een betalingsvoorstel. Het uitganspunt hier in is de beslagvrije voet. Dit is een bedrag waar iedereen recht op heeft. Onderstaande link geeft uitleg over de beslagvrije voet. Het inkomen mag niet onder de beslagvrije voet komen. Dit is wettelijk bepaald.

http://www.jwgd.nl/beslagvrije-voet-berekenen

8. De deurwaarder.

Het is voor een incassobureau, net als alle andere bedrijven en burgers altijd mogelijk om een oplossing in rechte te zoeken. Het incassobureau roept hiervoor de hulp in van een deurwaarder. De deurwaarder zal nog een laatste herinnering sturen, met de dreiging dat bij het uitblijven van betaling, ze zullen overgaan tot dagvaarding. In dit stadium is het ook nog mogelijk om tot een minnelijke oplossing te komen en een betalingsvoorstel te doen. Dit natuurlijk alleen maar als het incassobureau aan alle voorwaarden heeft voldaan. Is een rechtszaak niet meer te voorkomen, dan is het verstandig om in dit stadium rechtshulp in te schakelen.

Please rate this

Nederlanders vullen budgetgat december met kortlopende leningen No ratings yet.

0
Een woekeraar is iemand die geld uitleent aan een ander en daarvoor een abnormale, onredelijk hoge rente terugvraagt. In zo'n geval wordt de rente aangeduid met woekerrente.

De 2018 Ferratum Kerstmis Barometer vergelijkt het uitgavenpatroon van consumenten in 19 landen, voor de decembermaand. Een opvallende uitkomst is dat Nederlanders, veel vaker dan consumenten uit andere landen, een kortlopende lening afsluiten om de kosten te financieren. Bij ruim de helft van de Nederlanders staan leningen op één (56 procent), gevolgd door spaargeld (34 procent). Internationaal doen de meeste respondenten een beroep op hun spaargeld (52 procent) of kortlopende lening (23 procent). De enquête werd uitgevoerd onder meer dan 23.000 Ferratum klanten uit 15 Europese landen en daarnaast ook uit Mexico, Brazilië, Canada en Australië.

Dit jaar verwachten Nederlanders 10 procent van hun besteedbaar inkomen te besteden aan de feestdagen. Daarmee staat Nederland internationaal gezien voor het derde jaar op rij op de laatste plaats. Mexicanen verwachten wederom het meeste uit te geven (48 procent), wat zelfs een stijging is van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Wanneer Nederlanders de portemonnee trekken besteden ze hun geld aan winterkleding en mode (19 procent), snoepgoed en lekkernijen (15 procent) en huishoudelijke artikelen (11 procent). Wat betreft het budget stelt 30 procent van de Nederlandse respondenten tussen de €0 en €100 uit te geven, gevolgd door 24 procent tussen €101 en €200 en 19 procent tussen €201 en €300.

Cadeaus krijgen niet belangrijk
Tijd doorbrengen met familie en vrienden vinden de Nederlanders belangrijker dan het krijgen van Kerstcadeaus. Maar liefst 64 procent van de deelnemers zegt dat dit het belangrijkst is, tegenover 3 procent die cadeaus belangrijk vinden. De Nederlander staat ook onderaan als het op geld uitgeven aan reizen aankomt tijdens de Kerstperiode. De Nederlander blijft liever lekker thuis om zo dicht bij familie en vrienden te zijn.

Voornemen voor 2019: tijd voor naasten
De respondenten werd dit jaar voor het eerst gevraagd naar hun goede voornemens voor het komende jaar. Zowel internationaal als in Nederland stond ‘Meer tijd doorbrengen met mijn geliefden’ op één. Bij de internationale consumenten was dit bijna een vijfde van de respondenten (18 procent), in Nederland zelfs bijna een derde (30 procent). Bij Internationale consumenten prijkt meer reizen (14 procent) op de tweede plek, een voornemen dat bij Nederlanders pas op de achtste plek staat. Zij investeren, na quality time, het liefst in het waarmaken van hun dromen (18 procent).

Lees verder voor alle uitkomsten: http://www.ferratumbarometer.com/nl/

Please rate this

Loanshark’s in Nederland (Ferratum, Saldodipje, Loanrider) 5/5 (1)

0
Ferratum, Saldodipje, Loanrider

Een Loanshark is een bedrijf dat leningen aanbied tegen extreem hoge rente. In de Verenigde Staten (VS) en Groot Brittannië worden bedrijven aangeduid met Loanshark als deze bedrijven zich niet aan de landelijke regelgeving houden. Deze term verwijst ook naar illegale praktijken, die soms in deze landen plaatsvinden. Voor de terugbetaling hanteren de bedrijven een periode tot de eerst volgende salaris. Een flitskrediet wordt ook wel minilening genoemd en is een krediet, met een looptijd van 30 dagen. Daarom worden deze leningen in Engeland en de Verenigde Staten Payday leningen genoemd.

In Nederland is de maximale toegestane rente 14% op een lening. De wettelijke rente is 2% en de maximale jaarlijks kredietvergoeding is 12%, dit maakt 14% rente. Er mag dus maximaal 14 % rente worden gevraagd voor een lening in Nederland. Alle bedrijven die geld lenen, moeten vergunning hebben van De Autoriteit Financiële Markten (AFM) of een vergelijkbare vergunning van een bedrijf gevestigd in de EU.

De doelgroep zijn mensen die tijdelijk een kort krediet nodig hebben en een lening willen verkrijgen zonder toetsing van de BKR. De BKR controleert de kredietwaardigheid van mensen die een lening afsluiten. Dit om betalingsproblemen te voorkomen van een kwetsbare groep mensen. De mensen die lenen, kunnen vaak geen krediet meer krijgen en lenen om periode te overbruggen of erger nog de loanshark af te betalen of de huur of hypotheek te kunnen betalen.

Flitskredieten vallen onder de wet op het consumentenkrediet. Dit houdt in dat zij van de AFM een vergunning moeten hebben om kredieten te mogen aanbieden in Nederland.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tGPrDnvfZ80

Woekerrente

Er worden woekerrentes gevraagd voor de te leveren diensten. Op papier klopt het allemaal, er wordt de maximale rente gevraagd van 14%. Tot hier klopt het, maar het spek gaat snel stinken, bij de verborgen kosten. Dit zijn kosten, zoals de garantstelling voor de lening. Door deze constructie loopt bedragen de totale kosten voor een lening op naar 40% van het totale bedrag. In een periode van 30 dagen betaal je 40% van het geleende bedrag. Dit komt neer op 480% rente per jaar.

Dit is de reden ook dat de AFM probeert dit soort bedrijven van de Nederlandse kredietmarkt te weren.

  1. AFM legt boete op aan Ferratum voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning
  2. De AFM legt bestuurder vermoedelijke flitskredietaanbieder last onder dwangsom op
  3. Wederom legt de AFM flitskredietaanbieder Ferratum Netherlands B.V. last onder dwangsom op

De Flitskredieten markt is te lucratief om te stoppen

De AFM maakt het de flitskredietaanbieders moeilijk om lening in Nederland te verstrekken, maar deze aanbieders proberen steeds maar proberen om manieren te vinden om toch deze producten aan te bieden. Ondanks de opgelegde boetes, blijven deze bedrijven proberen manieren te vinden om hun producten aan te bieden aan een kwetsbare groep mensen. Er is geen enkele controle op de kredietwaardigheid.

Momenteel omzeilen deze bedrijven de AFM, door gebruik te maken van een vergunning van een ander land. Hierdoor is wettelijk gezien mogelijk dat Ferratum, Saldodipje en Loanrider hun producten blijven aanbieden, ondanks het verbod van de AFM om leningen te verstekken zonder vergunning.

Rechtszaak AFM versus Ferratum

De AFM heeft een rechtszaak tegen Ferratum verloren, waardoor Ferratum en andere Loansharks hun producten legaal mogen aanbieden op de Nederlandse markt, mits ze maar een vergunning hebben van een ander land uit de Europese Unie.

De AFM gaat overigens in hoger beroep.

 1. AFM verliest rechtszaak
 2. De uitspraak van de rechter

Waarschuwing AFM

De AFM waarschuwt tegen flitskredietaanbieders die niet onder de vergunningsplicht vallen van de AFM, maar wel online flitskredieten aanbieden. De buitenlandse filskredietaanbieders moeten zich houden aan de maximale kredietvergoeding als ze geld lenen aan in Nederland gevestigde consumenten. Alle kosten vallen onder de maximale kredietvergoeding, zoals de kosten voor een verplichte garantstelling, ook al is dit een derde partij.

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/lenen/tips/flitskrediet

Melding maken bij de AFM

Als je een flitskrediet hebt afgesloten bij o.a Ferratum, Saldodipje en Loanrider kun je dit melden bij de AFM. Tevens kun je bij bijvoorbeeld het Juridisch Loket (gratis) of contact opnemen met de rechtsbijstandsverzekeraar. Contact via Email kost niets, bellen kost € 0,25 p/min.

Conclusie

Leen niet bij een Loanshark, zoals Ferratum, Saldodipje, Loanrider, ook al heb je problematische schulden. Als problematische schulden hebt, moet je, je melden bij de schuldhulp van de gemeente, zodat je schulden kunnen worden aangepakt. Het hebben van problematische schulden gaat ten koste van het kwaliteit van leven van jou en je gezin.

Volgens de Nederlandse rechter, is hun werkwijze toegestaan in Nederland ook al, heeft de AFM een andere mening. Momenteel hebben de Loansharks een slag gewonnen, maar de strijd is nog niet voorbij. De politiek en de AFM, zullen blijven proberen deze bedrijven te verbieden.

Als je leent bij deze bedrijven, dan moet het overeengekomen bedrag terug betalen. Aangezien deze bedrijven vooralsnog hun producten mogen aanbieden op de financiële markt, mag een rechter deze schuld gewoon opeisen.

Volgens de Nederlandse rechter, is hun werkwijze toegestaan in Nederland ook al, heeft de AFM en de politiek een andere mening.

Recente ontwikkelingen

Op 13 juli 2018 heeft de rechter een uitspraak gedaan, die mogelijk invloed heeft op de werkwijze van de flitskredietverstrekkers. De rechter heeft de overeenkomst nietig verklaard op grond van het feit dat een garantie verplicht was. De totale kosten mogen niet boven de 14% rente komen!

“Garantie verplicht. Keuze tussen persoonlijke garantstelling en commerciële garantstelling (met kosten) is ‘voor de vorm’. Kosten van garantie vallen onder kredietvergoeding. Overeenkomst nietig.”

Als zaken voor de rechter komen, dan zal een rechter zich waarschijnlijk houden aan eerdere jurisprudentie.

 

Please rate this

Wat is een Persoonlijke lening ? No ratings yet.

0

Een persoonlijke lening is een kredietvorm waarbij je een lening afsluit, die in één keer het bedrag uitkeert en je daarna in termijnen terug betaald. In de overeenkomst wordt vastgelegd, de looptijd en de rente. De rente wordt gedurende de looptijd niet gewijzigd. In elk termijnbedrag zit een rente en aflossingscomponent. In de eerste termijnen betaal je relatief gezien meer rente dan aflossing. Dit is overeenkomstig met een annuïteitenhypotheek.

Een annuïteit is termijnbedrag, dat maandelijks wordt betaald gedurende de looptijd van een contract. Het voordeel van een persoonlijke lening is dat je vaste termijnbedragen hebt. Deze worden in gemiddeld vijf jaar afbetaald. In tegenstelling tot het doorlopende krediet kan er niets van het saldo worden opgenomen. De overeenkomst met doorlopende krediet is, dat de maandtermijnen ook gebaseerd zijn op annuïteiten. De rente op een doorlopend krediet is variabel en veranderd gedurende de looptijd.

Persoonlijke lening aftekbaar van de belasting

De persoonlijke lening is één van de populaire leenvormen en wordt gebruikt voor de aankoop van een auto of de verbouwing van een huis of de aankoop van een stacaravan. De rente op een persoonlijke lening is niet aftrekbaar voor roerende zaken, zoals auto’s.

Echter als de persoonlijke lening wordt gebruikt voor de verbouwing van een koophuis, is de belasting aftrek wel mogelijk. In dit geval kan de rente van de persoonlijke lening worden aftrokken in box 1 van de opgave inkomensbelasting.

De lening moet worden gebruikt voor een keuken, aanbouw, zolder en aanbouw. Een voorwaarde is dat de waarde van de woning toeneemt in waarde. Het totale jaar termijnbedrag (rente en aflossing) mag niet worden opgevoerd, alleen het component rente. De opgevoerde rente moet wel bewijsbaar zijn. Dus bonnen en rekeningen moet je altijd bewaren.

In sommige gevallen kan de schuld van een persoonlijke lening worden opgevoerd in box 3. Raadpleeg bij aangifte bij de belastingdienst altijd de laatste informatie van de belastingdienst, zodat altijd de juiste informatie wordt opgeven.

Wat zijn de voordelen van een persoonlijke lening?

Gedurende de looptijd van de lening blijven de maandlasten gelijk, dus je weet precies wat je maandelijks kwijt bent aan de lening. Een ander voordeel van deze lening is de relatief lage rente in vergelijking met andere leenvormen. Bovendien begin je direct met aflossen en weet je precies wanneer je de lening hebt afbetaald.

Wat zijn de nadelen van een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening biedt veel zekerheid, maar daar staat weinig flexibiliteit tegenover. Je kunt het leenbedrag tussendoor niet wijzigen. Bovendien wordt het ontmoedigd om de persoonlijke lening versneld af te lossen door het rekenen van een boeterente. Dit betreft 0,5% tot 1% van het leenbedrag. Door het betalen van een boeterente compenseer je de bank voor de misgelopen rente gedurende de oorspronkelijke looptijd.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een persoonlijke lening. Kredietverstrekkers hanteren een inkomenseis waar je aan moet voldoen. Daarnaast mogen de vaste lasten en de kosten voor levensonderhoud niet te hoog zijn zodat je genoeg geld over houdt om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. Tot slot mag je geen negatieve BKR-codering op je naam hebben staan. De kredietverstrekker is voor het accepteren van de aanvraag van de persoonlijke lening gebonden aan regels die door de overheid zijn vastgesteld.

Hoe sluit je een persoonlijke lening af?

Je kunt een persoonlijke lening afsluiten bij je eigen, reguliere bank. Het loont echter om online verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken. Online aanbieders rekenen vaak lagere kosten en een lagere rente omdat zij geen overheadkosten doorberekenen aan de klant. Laat je echter altijd goed informeren over de voorwaarden voordat je een persoonlijke lening afsluit.

Please rate this

Nooit meer rood 5/5 (1)

0

Regelmatig spreek ik mensen uit mijn omgeving, die te maken hebben gekregen met betalingsproblemen. Ik ben uit geloofsovertuiging geïnteresseerd in mijn mede mens. Als freelance journalist schrijf ik over financiële problemen, met als doel mensen bewust te maken om een betere financiële levensstijl te gaan volgen.

Betalingsproblemen beginnen veelal, met het rood staan. Bij elke betaalrekening kan een kredietlimiet worden aangevraagd, waarbij je tot 2500 euro rood kan staan. Middels een loonstrookje of een bewijs dat je studiefinanciering krijgt, levert al snel een krediet van 1000 euro op. Voorwaarde is dat je één keer in de drie maanden één dag positief moet staan. Door deze roodstand mogelijkheid, treedt een soort van gewenning op, de 1000 euro rood mogelijkheid wordt een permanente schuld, die maand na maand je achtervolgd. Het oplossen hiervan wordt steeds moeilijker.

De rente van het rood staan is tussen de 8 en 14 procent van het bedrag waarmee je rood staat. Als je gemiddeld 1000 euro rood staat per maand, kost dit je aan rente € 100 per jaar. De kosten voor het rood staan worden ernstig onderschat. De roodstand geeft ook aan dat je geen reserves hebt, om tegenslagen op te vangen, zoals eventuele reparaties aan de auto, fiets of lekkages van bijvoorbeeld de afvoer of waterleiding. In het begin sta je weinig rood, maar dit wordt steeds erger, totdat je niet meer kunt pinnen. Ook gaan er steeds meer automatische betalingen mis, zoals energie, zorgverzekeringen en hypotheek en huur.

Dit is de denkbeeldige steen, die je maand na maand, jaar na jaar meesleept. Deze steen wordt steeds zwaarder. Dit soort krediet wordt in de volksmond rood staan genoemd, vandaar de naam van de website Nooit meer Rood.

Rood staat ook, voor een negatieve stand op je rekening of het hebben van schulden. Hij staat ver in het rood, wil zeggen, hij heeft problematische schulden.

De roodstand verdwijnt niet vanzelf

Een roodstand gaat niet zomaar weg en een roodstand is een indicatie dat er nog meer schulden of kredieten zijn. De meeste mensen met een roodstand hebben geen spaarrekening. Als ze wel een spaarrekening hebben is het verstandig om de roodstand in te lossen. Een continue roodstand is een indicatie dat je, je financiële zaken niet op orde hebt.

Een roodstand is ook een lening, deze lening wordt bij het BKR geregisterd en heeft gevolgen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een hypotheek. Ook wordt de gratis telefoon ook gezien als krediet en deze financiering wordt ook bij het BKR geregistreerd.

En als je niet spaart, loop je een zeer groot risico om echt in de financiële problemen te komen.

In Nederland zijn 7.665.198 huishoudens, waarvan er 1.533.040 problematische schulden hebben. Dit is 1 op 5 huishoudens. De algemene rekenkamer gaat uit 16 procent van alle huishoudens. Wat is een problematische schuld. Dit zijn schulden, die huishoudens redelijkerwijs niet meer te betalen zijn of men is al gestopt met het betalen.

Waar bestaan deze problematische schulden uit?

 1. Rood stand op bankrekening
 2. Creditcard
 3. Banken
 4. Energiebedrijven
 5. Postorderbedrijven
 6. Huur
 7. Zorgverzekeringen
 8. Verkeersboetes
 9. Belastingdienst
 10. Persoonlijke lening
 11. Hypotheek
 12. Minilening (Loanrider en Ferratum)
 13. Doorlopend krediet
 14. Kopen met afterpay

Wees op tijd!

Wees op tijd om het lot te keren. Ik bedoel de oorzaken van het rood staan en je schulden moet gaan aanpakken. Het is pas te laat als je, je moet aanmelden bij de schuldhulpverlening van de gemeente omdat je, de huur of hypotheek niet meer kan betalen en een uit huiszetting of gedwongen verkoop is op handen.

Wat kun je doen om nooit meer rood te staan?

1. Weet waar je geld blijft.

Je moet inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven. Je moet in kaart gaan brengen hoeveel geld je verdient en waar jet het aan uitgeeft. Er zijn diverse apps en programma’s die je hier bij kunnen helpen. Zodra je weet waar je geld blijft kun je door gaan aan de volgende stap.

2. Nu je weet waar de uitgaven zijn, kun je dit gaan analyseren. Ga besparen op je uitgaven.

Wat zijn de onnodige uitgaven en welke uitgaven zijn noodzakelijk. Je kunt kijken welke abonnementen lopen er en welke heb je en welke kunnen goedkoper. Belangrijk is dat er meer geld binnenkomst dan dat er uit gaat. Kijk naar je verzekeringen en onderzoek of het goedkoper kan. Als je deze stappen neemt ben je op de goede weg, maar je bent er nog niet.

3. Ga je roodstand inlopen en los je leningen af!

Je betaald veel rente voor een betaalrekening. Als dit geld bij elkaar optelt, dan zie je dat dit enkele honderden euro’s zijn. Dit geld kun je ook anders kunnen uitgeven. Voor rente op creditcards betaal je de hoofdprijs, dit is 14 % rente. Als de het saldo op je creditcard rekening niet lager wordt betaal je een groot bedrag. Voor een rood stand op een creditcard betaal je jaarlijks 350 euro.

Ga ook je doorlopend krediet aflossen, hier betaal je ook rente op, niet zoveel als op een creditcard, maar omdat het bedrag hoger is kom je snel op zo’n 800 euro aan rente. Als je de rente van alle leningen en roodstand optelt kom je snel aan de 1600 euro, dit is in veel gevallen een maandsalaris. Je moet dit gaan aanpakken, anders kom je nooit van deze kosten af. Dit is de denkbeeldige molensteen of bal aan een ketting. Als je dit niet aanpakt kom je er nooit van af. Je bent waarschijnlijk een paar jaar bezig, maar daarna heb je een financieel beter leven.

4. Sparen op je bankrekening, vorm een kleine buffer

Als je spaart op je bankrekening, bouw je een kleine buffer op. Dit voorkomt roodstand en andere financiële problemen. De rente op een spaarrekening is momenteel laag, zodat je het beste kan gaan aflossen. Rente op spaarrekening is momenteel 0,5 % en de rente voor roodstand is 15%. In feite kun zeggen, dat elke euro die je aflost, je 14,5% rente oplevert.

5. Eerst sparen en dan pas kopen

Het is verstandig om eerst te gaan sparen, voor iets wat je nodig hebt, dit bespaard je heel veel geld. Als de voorgaande tips hebt gelezen, begrijp je de uiteindelijke kosten voor dit apparaat dan behoorlijk hoger zijn. Vooral jongeren worden overgehaald om tot dit soort aankopen over te gaan.

Breng je schulden in kaart en ga deze oplossen!

6. Als je het niet alleen kan zoek dan hulp, dit is geen schande!

Dit kan bij de gemeente of bij de stichting schuldhulpmaatje, maar ook bij de onderstaande forum’s. Deze forum’s bestaan al lange tijd en hier staat veel informatie hoe je schulden kan aflossen en hoe en waar je hulp kan gaan zoeken. Raadpleeg ook een de website van zelf je schulden aflossen. Bij het langere tijd rood staan beginnen de problemen.

Ik hoop dat je gebruik gaat maken van deze tips om je roodstand en je schulden te gaan aflossen.

Nooit meer rood, dit vormt een ballast voor je financiële leven.
Nooit meer rood, dit vormt een ballast voor je financiële leven.

Please rate this

Laatset Nieuws

Senior Adult Holding Credit Card Concept

Het doorlopend krediet

Wanneer je wel wat ruimte kunt gebruiken in je huidige, financiële omstandigheden, dan is een doorlopend krediet een ideale manier om flexibel om te...
video

BKR